on air l o filme l tvorcovia l referencie l ďakujeme l kontakt

 

noname.jpg

noname.jpg

noname.jpg

noname.jpg

noname.jpg

 

Mgr. Matej Mináč

Veľmi zaujímavo uchopený projekt rozhlasovej celebrity, ktorý hľadá odpovede na svoje existencionálne otázky. Komorný príbeh je zručne komponovaný, má asociatívnu väzby, pojednáva o závažných problémoch súčasnosti ako o odcudzení, strate identity. Myslím, že by projekt mohol mať potenciál i ako kino film a potešilo ma, že B. Bobocký je scenáristom projektu.

 

doc. Dagmar  Ditrichová, ArtD.

Problém etickej zodpovednosti  v dravom mediálnom svete tvorí významovo nosnú kostru príbehu so silným dramatickým potenciálom, ktorý autor ozvláštnil pôsobivo odosobneným pohľadom hrdinu  na seba samého v kritickom odstupe, čo posilňuje asociatívnu rovinu fabuly, postavenú na divácky vďačnom a napínavom pátraní po nešťastnej Rebeke. Tento model zároveň umožňuje nazrieť do minulosti Valenta a poodhaliť kvalitu jeho vzťahov ku kolegom, synovi, milostným avantúram i traumatickým spomienkam na rodičov.

PhDr. Roman Brat

Originálny príbeh rozhlasového moderátora, ktorý sa svojou  bezcharakternosťou zapletie do smrti dvoch ľudí. Scenárista zaujímavo a citlivo rozpráva o ľudskom egoizme a narcizme. Ide o netuctový pocitový prienik do duše osamelých ľudí.

Mgr. Marián Puobiš

Psychologický prerod povrchného a egoistického moderátora komerčného rádia, ktorého až samovražda neznámej poslucháčky dovedie k úpornému sebaspytovaniu a hľadaniu svojho „lepšieho ja“, tvorí príbehové jadro tohto sľubného treatmentu. Ambiciózny rozprávačský princíp, založený na asociatívnej skladbe, umožňujúcej slobodný pohyb v čase a priestore subjektívne prežívaného deja, robí tento príbeh o svete orientovanom len a len na úspech a osobný profit, moderným a aktuálnym. Miera a kvalita jeho rozpracovanosti,  naznačujúca že by projekt mohol byť úspešný aj v kinodistribučnej sieti.

 

Dušan Rapoš

Výborná a divácky atraktívna téma. Bobockého scenár ma príjemne prekvapil. Má priam ukážkovú výstavbu, ako má byť „psychologická dráma s prvkami thrilleru“ kodifikovaná už v literárnej podobe. Autorský tandem Bobocký/Párnický sa mi vidí pre takýto projekt ako optimálny. Film, na aký rád zájdem do kina.

Viliam Richter

Psychologická dráma s prvkami thrilleru zo súčasnosti. Dobrý námet, aktuálnosť- kvalitný realizačný team. Je dobre vo vývoji nadviazať na spoluprácu s potenciálnymi koproducentmi , aby vzniklo dielo pre širšiu divácku obec.

Mgr. art. Yvonne Vavrová

Hlavná téma etickej zodpovednosti v dravom mediálnom svete v podobe psychologickej drámy s prvkami thrilleru v pripravovanom projekte ON AIR. Skvela téma, skvele vypracovaný námet, projekt,  aj reálne uskutočnené kroky pri budovaní hotového scenára.

PhDr. Jozef Slovák

Komorný príbeh s pomerne málo náročnou realizáciou a pritom veľmi aktuálnou výpoveďou. Reálny pohľad na rozpočet predpokladá úspešnosť projektu i záujem diváka.

 

vývoj tohto filmu finančne podporil

logo AVF CB ivert.jpg