on air l o filme l tvorcovia l referencie l ďakujeme l kontakt

 

noname.jpg

noname.jpg

noname.jpg

noname.jpg

noname.jpg

 

Príbeh je konfrontáciou hlavnej postavy so sebou samým, precitnutie a postupné uvedomenie si nezmyselnosti a ničotnosti z doterajšieho spôsobu existencie. Hlavná postava, Valent, reprezentuje životný štýl sebeckého hedonizmu, ktorý nepripúšťa zodpovednosť a ani pocit viny. Skutočnosť, že v kritickej situácii ľudsky a profesionálne zlyhá, nie je náhoda, ale nevyhnutný dôsledok jeho filozofie a spôsobu bytia. Tragické udalosti, ktoré sa stanú sú nezvratné, nie je ich možné zmeniť, napraviť, ani inak odčiniť.

 

Moderátorská/mediálna hviezda Valent je (v podstate) obeťou vlastnej ilúzie (a pocitu bohorovnosti), pričom až do určitého okamihu si vôbec neuvedomuje a ani nepripúšťa, že je iba produktom a zároveň aj obrazom médií, ktoré ho sformovali a ktoré reprezentuje.  Až do chvíle, pokým nie je médiami a spoločnosťou obvinený z ľudského a profesionálneho zlyhania, nemá najmenšie pochybnosti o zmysluplnosti (a význame) toho, čo robí, čo reprezentuje a ako žije.

 

Prvotný impulz a motivácia Valentovho konania nevychádza z potreby sebareflexie, či duchovnej (vnútornej) očisty, alebo snahy poznať (odhaliť) pravdu (podstatu, či zmysel vlastnej existencie). Jeho pohnútky z počiatku nie sú ničím iným, ako snahou o očistenie seba samého v očiach spoločnosti - zbavenia sa zodpovednosti a viny, zároveň vyjadrením túžby naďalej si udržať dosiahnutý štandard a životný štýl.

 

Konfrontácia hrdinu so sebou samým a stvárnenie vnútorných procesov sú formálnym a kompozičným spôsobom  riešené ako návrat hlavnej postavy v čase a znovu prežívanie situácií, bez možnosti ovplyvniť  alebo zmeniť ich priebeh.

 

Emocionálny a dramatický vývoj Valenta prechádza od prvotného hnevu a odmietania zodpovednosti a viny, cez sebaľútosť až k sklamaniu a znechuteniu zo seba samého.  Autorským zámerom nie je zobrazenie podrobností osudového zvratu, ale skôr príbeh procesu, ktorým Valent postupne dochádza k pochopeniu a vytriezveniu z ilúzie (sebaklamu).

 

 

vývoj tohto filmu finančne podporil

logo AVF CB ivert.jpg